Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
0,00  s DPH
 • Zobrazit

Obchodní podmínky

30.10.2013
Obchodní podmínky

 Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obuvmira.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, prodávající) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než při uzavření objednávky není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy. Akce a slevy si prodávající vyhrazuje oznamovat na svých webových stránkách na webové adrese www.obuvmira.cz.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky či poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.obuvmira.cz ,jsou závazné.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.obuvmira.cz

 • dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno neprodleně, nejpozději do 3 dnů od obdržení závazné objednávky. V případě, že není skladem, budete informovaáni (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání. Zboží zasíláme Českou poštou (balík na dobírku) nebo zásilkovou službou. Dopravné jde k tíži spotřebitele (zákazníka). Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba) nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí na vyžádání s upřesněním termínů a dodací adresy. V takovém případě je povinen kupující uhradit náklady za opětovné zaslání v hotovosti při převzetí zásilky. V případě, že si kupující nevyzvedne opakovaně objednané zboží a objednávku nestornuje ještě před odesláním, nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené s opětovným zasláním nevyzvednuté objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Podle občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 • Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
 • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
 • Musí být nepoškozené a kompletní.
 • S originálním dokladem o koupi.
 • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

·         V případě odstoupení od kupní smlouvy, pokud bylo zboží již zasláno, se poštovné nevrací.

Právo na vrácení zboží

 • V případě, že správně neurčíte velikost nebo vzor obuvi – nenošené zboží můžete poslat zpět a my Vám vrátíme peníze, které zašleme složenkou, nebo převodem na účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nebo zašleme jiný model či velikost dle Vašeho přání a dohody s námi. Pokud se rozhodnete využít této možnosti – bude Váš požadavek možno akceptovat v době do 14 dnů od převzetí zboží. V případě výměny nebudeme účtovat náklady na poštovné.

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.

 • K reklamaci je třeba předkládat zboží řádně vyčištěné a suché.
 • Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.
 • V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.
 • V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz, které zašleme složenkou, nebo převodem na účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od uznání reklamace jako oprávněné, nebo na výměnu zboží za bezvadné.
 • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.

 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává, není již v objednané velikosti k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Musí tak učinit písemně. (e-mail, dopis)

Charakter prodávaného zboží

 Všechny položky nabídky v internetovém obchodě

 www.obuvmira.cz

jsou originály, není nabízeno použité nebo jinak poškozené zboží. Toto se týká i nabídek ve slevě.KATEGORIE
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Miroslav Eremka, Jiřího z Poděbrad 32 787 01 Šumperk | Admin: Petr Brůžek. Copywrite 1997-2014

JavaScript musí být povolen